Axudas para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local

Dende 30 de outubro, 2020 - Ata 30 de novembro, 2020

Categorías: Desenvolvemento local

Acceda dende aquí

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local

Data de publicación: 30 de outubro de 2020

Data inicio de solicitude: 31 de outubro de 2020

Data remate de solicitude: 30 de novembro de 2020

Obxecto

As bases teñen por obxecto convocar a concesión de axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da colaboración da Consellería de Emprego e Igualdade coas entidades locais a través dos programas de cooperación, como instrumento para promover a configuración dunha rede especializada na implantación das políticas activas de emprego e a xeración de emprego na contorna local.

Características da axuda

A contía máxima das subvencións que se concederán por cada axente de emprego e desenvolvemento local poderá ser, co límite máximo de 27.046 euros anuais por cada contratación subvencionada e tendo en conta a media de paro rexistrada no ano 2019 no seu ámbito territorial de acordo coas estatísticas oficiais da Consellería de Emprego e Igualdade.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das axudas e subvencións previstas nesta orde as entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local sempre que todas elas dispoñan de capacidade técnica e de xestión suficientes para a execución dos correspondentes proxectos.


Publicación DOG Ficha sede

Imprimir
Axuda