Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable - Programa MOVES II 2020

Dende 10 de setembro, 2020 - Ata 10 de setembro, 2021

Categorías: Sustentabilidade

IN421R - Subvencións para a mobilidade eficiente e sustentable - Programa Moves 2020

Data de publicación: 10 de setembro de 2020

Data inicio de solicitude: 1 de outubro de 2020

Data remate de solicitude: 10 de setembro de 2021

Obxecto

As bases teñen por obxecto convocar a concesión de axudas ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II).

Características da axuda

En concreto, convócanse axudas para as seguintes actuacións:

Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas.
Actuación 2: Implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.
Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
Actuación 4: Implantación de medidas de mobilidade sustentable ao traballo.

A contía das axudas para cada unha das actuacións vén establecida no anexo III do Real decreto 569/2020, do 16 de xuño, polo que se regula o Programa de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II) publicado no BOE núm. 169, do 17 de xuño de 2020.

Publicación BOE

Persoas beneficiarias

Serán beneficiarios os suxeitos que se enumeran no artigo 3.2 das bases reguladoras sempre que teñan a súa residencia fiscal ou un establecemento permanente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (para as actuacións tipo 2, tipo 3 e tipo 4 considérase que se cumpre este requisito se a actuación subvencionada se desenvolve no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia). En concreto, os seguintes:

Actuacións 1 e 2
Persoas físicas que desenvolvan actividades económicas.
Persoas físicas.
Comunidades de propietarios.
Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica, cuxo NIF
comece polas letras A, B, C, D,E, F, G, J, R ou W.
Entidades locais e sector público institucional de calquera Administración pública.

Actuacións 3 e 4
Persoas físicas que desenvolvan actividades económicas.
Persoas xurídicas e outras entidades con ou sen personalidade xurídica, cuxo NIF
comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, R ou W.
Entidades locais e sector público institucional de calquera Administración pública


Publicación DOG Ficha sede

Imprimir
Axuda