Contacta con XATEmprego

Che podemos axudar?

Para calquera consulta ou suxestión, por favor, envíenos un correo electrónico ao enderezo admin@xatemprego.gal ou contacte directamente coa Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais nos seguintes enderezos:

Secretaria Xeral de Emprego e Relacións Laborais

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n

15781. Santiago de Compostela - A Coruña

Tel. 981 54 46 75