Contacta con XATEmprego

Che podemos axudar?

Para calquera consulta ou suxestión, por favor, envíenos un correo electrónico ao enderezo admin@xatemprego.gal ou contacte directamente co IGAPE ou coa Secretaría Xeral de Apoio do Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social nos seguintes enderezos:

IGAPE

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n

15703. Santiago de Compostela - A Coruña

Tel. 900 81 51 51 / 981 54 11 47

Secretaria Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n

15781. Santiago de Compostela - A Coruña

Tel. 981 54 46 75