Participa na rede

Integra a túa entidade e ao teu persoal técnico na rede Xatemprego

Se a túa entidade aínda non forma parte da rede Xatemprego e desexas integrarte e lograr asi que o teu persoal técnico ou axentes de emprego e desenvolvemento poidan participar nela, podes solicitalo presentando asinados os seguintes documentos (solicitude para a adhesión e compromiso de confidencialidade) e facérnolos chegar co procedemento PR004A a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia dirixido á Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.

Solicitude de adhesión á Rede

Compromiso de confidencialidade

Unha vez recibamos a solicitude, contactaremos co persoal técnico da túa entidade para completar o procedemento e así poder darlle acceso aos recursos da rede Xatemprego.

Para maior abondamento, a continuación se da acceso ao Protocolo de adhesión á Rede XATEmprego para a máxima información ao respecto:

Protocolo de Adhesión

Esperámosche!