Noticia_img

A EGAP publica o Plan de formación para o ano 2022

22 de decembro, 2021

Publícase no Diario Oficial de Galicia a resolución do 17 de decembro de 2021 pola que se aproba o seu contido

Mediante esta resolución a EGAP publica o seu Plan de formación para o ano 2022 do persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional (FC), do persoal ao servizo das entidades locais (LO), do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia (FX), do persoal de administración e servizos (PAS) das universidades galegas (UN), e o portal de idiomas (PI), o Plan formativo ofimático de Galicia (OF) e o programa de autoformación (AF), dirixido a todos os destinatarios mencionados, incluíndo:

  • Formación en materias transversais
  • Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios
  • Formación en materias específicas
  • Cursos da administración local
  • Cursos da administración de xustiza
  • Cursos das universidades galegas
  • Portal de idiomas
  • Plan formativo ofimático de Galicia
  • Plan formativo en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero
  • Programa de autoformación

Publicación DOG