Noemi

Noemi Fernández Rodríguez

Concello de Quintela de Leirado

Quintela de Leirado - Ourense AEDL

AEDL do Concello de Quintela de Leirado


Leirado, s/n, Quintela de Leirado (Ourense) | Mancomunidade Terra de Celanova

988493500

admin@quinteladeleirado.es

AEDL do Concello de Quintela de Leirado

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia