Atopamos 281 técnicos/as que encaixan co teu proxecto.

María José

María José

Federación de asociacións de persoas xordas de Galicia

Coruña, A - Coruña, A Axente de Emprego

Persoal técnico axente de emprego da Federación de asociacións de persoas xordas de Galicia

María Luisa

María Luisa

Experto en Emprego autónomo e Desenvolvemento local

Concello de Oímbra

Oímbra - Ourense AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Oímbra

María Luisa

Persoal técnico AEDL do Concello de Melide

María Luisa

María Luisa

Concello de Ponteceso

Ponteceso - Coruña, A AEDL

Equipo técnico do Concello de Ponteceso

María Matilde

María Matilde

Concello de Folgoso do Courel

Folgoso do Courel - Lugo AEDL

Persoal técnico AEDL do concello de Folgoso do Courel

María Paz

María Paz

Concello de Friol

Friol - Lugo AEDL

Persoal AEDL do Concello de Friol

María Rosario

María Rosario

Experto en Asociacionismo e voluntariado

Confederación Gallega de Personas con Discapacidad

Santiago de Compostela - Coruña, A Axente de Emprego

Axente de emprego da Confederación Gallega de Personas con Discapacidad

María Silvana

María Silvana

Concello de Cabana de Bergantiños

Cabana de Bergantiños - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Cabana de Bergantiños

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia