Atopamos 281 técnicos/as que encaixan co teu proxecto.

Ángela María

Ángela María

Experto en Desenvolvemento local, Emprego autónomo, Asesoramento en emprendemento, Plan de negocio e viabilidade e Trámites e licenzas

Concello de Narón

Narón - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Narón

Angel Ciprian

Angel Ciprian

Experto en Trámites e licenzas, Asesoramento en emprendemento e Desenvolvemento local

Concello de Ares

Ares - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Ares

Angélica Mª

AEDL do Concello de Vilaboa

Anita

Anita

Experto en Asociacionismo e voluntariado

Federación Down Galicia

Lugo - Lugo Axente de Emprego

Unidade de apoio dos axentes de emprego da Federación Down Galicia que presta o seus servizos na Asociación Down Lugo

Antia

Persoal técnico Axente de emprego da Federación Autismo Galicia

Araceli

Araceli

Concello de Rosal, O

Rosal, O - Pontevedra AEDL

AEDL do Concello de Rosal, O

Arturo

Arturo

Concello de Lousame

Lousame - Coruña, A AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Lousame

Asier

Asier

Concello do Incio

Incio, O - Lugo AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello do Incio

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia