Atopamos 282 técnicos/as que encaixan co teu proxecto.

Raúl

Raúl

Experto en Emprego autónomo, Desenvolvemento local, Asesoramento en emprendemento e Plan de negocio e viabilidade

Concello de Laza

Laza - Ourense AEDL

Persoal AEDL do Concello de Laza

Rebeca

Rebeca

Concello de Celanova

Celanova - Ourense AEDL

AEDL do Concello de Celanova

Ricardo

Ricardo

Concello de Rubiá

Rubiá - Ourense AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Rubiá

Roberto

Roberto

Concello de Baiona

Baiona - Pontevedra AEDL

Persoal técnico do Concello de Baiona

Roberto

Roberto

Concello de Abadín

Abadín - Lugo AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Abadín

Rocio

Rocio

Experto en Emprendemento social, Asociacionismo e voluntariado e Desenvolvemento local

Concello de Boborás

Boborás - Ourense AEDL

AEDL do Concello de Avión, Beariz e Boborás

Rocio Anabel

Rocio Anabel

Experto en Asesoramento en emprendemento, Plan de negocio e viabilidade e Emprendemento social

Asociación de empresas de inserción de Galicia

Santiago de Compostela - Coruña, A Axente de Emprego

Persoal técnico axente de emprego da Asociación de empresas de inserción de Galicia

Rosa

Rosa

Experto en Asesoramento en emprendemento, Emprego autónomo, Dinamización comercial e Desenvolvemento local

Concello de Xove

Xove - Lugo AEDL

AEDL do Concello de Xove

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia