Atopamos 274 técnicos/as que encaixan co teu proxecto.

Sara

Sara

Concello de Vilar de Barrio

Vilar de Barrio - Ourense AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Vilar de Barrio

Sarai

Sarai

Experto en Asociacionismo e voluntariado

Federación Down Galicia

Lugo - Lugo Axente de Emprego

Axente de emprego da Federación Down Galicia que presta os seus servizos na Asociación Down Lugo.

Sergio

Persoal de unidade de apoio da Fundación Paideia Galiza

Silvia

Silvia

Concello de Noia

Noia - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Noia

Silvia

Silvia

Experto en Asociacionismo e voluntariado

Federación Down Galicia

Ourense - Ourense Axente de Emprego

Unidade de apoio da Federación Down Galicia que presta os seus servizos na Asociaicón Down Ourense.

Sonia

Sonia

Concello de Bueu

Bueu - Pontevedra AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Bueu

Sonia

Sonia

Concello de Negreira

Negreira - Coruña, A AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Negreira

Susana

Susana

Experto en Asociacionismo e voluntariado, Emprego autónomo e Desenvolvemento local

Concello de Ramirás

Ramirás - Ourense AEDL

AEDL do Concello de Ramirás

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia