Atopamos 282 técnicos/as que encaixan co teu proxecto.

Silvia

Silvia

Experto en Asociacionismo e voluntariado

Federación Down Galicia

Ourense - Ourense Axente de Emprego

Unidade de apoio da Federación Down Galicia que presta os seus servizos na Asociaicón Down Ourense.

Sonia

Sonia

Concello de Negreira

Negreira - Coruña, A AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Negreira

Sonia

Sonia

Concello de Bueu

Bueu - Pontevedra AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Bueu

Susana

Susana

Experto en Desenvolvemento local, Emprego autónomo e Asociacionismo e voluntariado

Concello de Ramirás

Ramirás - Ourense AEDL

AEDL do Concello de Ramirás

Teodora

Teodora

Concello de Brión

Brión - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Brión

Tomé M.

Tomé M.

Concello de Dumbría

Dumbría - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Dumbría

Trinidad

Trinidad

Experto en Emprendemento social, Emprego autónomo, Plan de negocio e viabilidade, Desenvolvemento local, Asesoramento en emprendemento e Dinamización comercial

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Pedrafita do Cebreiro - Lugo AEDL

AEDL do Concello de Pedrafita do Cebreiro

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia