Atopamos 269 técnicos/as que encaixan co teu proxecto.

Trinidad

Trinidad

Experto en Emprendemento social, Plan de negocio e viabilidade, Asesoramento en emprendemento, Desenvolvemento local, Dinamización comercial e Emprego autónomo

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Pedrafita do Cebreiro - Lugo AEDL

AEDL do Concello de Pedrafita do Cebreiro

Vanesa

Vanesa

Concello de Ribadumia

Ribadumia - Pontevedra AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Ribadumia

Vanessa

Vanessa

Experto en Emprego autónomo, Trámites e licenzas, Asesoramento en emprendemento e Desenvolvemento local

Concello de Monterrei

Monterrei - Ourense AEDL

AEDL do Concello de Monterrei

Vanessa

Vanessa

Experto en Desenvolvemento local, Dinamización comercial, Emprego autónomo, Emprendemento social e Trámites e licenzas

Concello de Vedra

Vedra - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Vedra

Yolanda

Yolanda

Concello de Ordes

Ordes - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Ordes

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia