Atopamos 274 técnicos/as que encaixan co teu proxecto.

Bárbara

Bárbara

Experto en Plan de negocio e viabilidade, Emprego autónomo e Asesoramento en emprendemento

Concello de Oleiros

Oleiros - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Oleiros

Bárbara

Bárbara

Mancomunidade I.V. do Ribeiro

Beade - Ourense AEDL

AEDL da Mancomunidade I.V. do Ribeiro

Beatriz

Beatriz

Experto en Dinamización comercial, Emprego autónomo, Emprendemento social, Internacionalización, Plan de negocio e viabilidade, Trámites e licenzas, Asesoramento en emprendemento, Asociacionismo e voluntariado e Desenvolvemento local

Concello de Cambre

Cambre - Coruña, A AEDL

Persoal técnico AEDL do Concello de Cambre

Beatriz

Beatriz

Concello de Carral

Carral - Coruña, A AEDL

Persoal técnico do Concello de Carral

Beatriz

Beatriz

Experto en Asociacionismo e voluntariado

Federación Down Galicia

Santiago de Compostela - Coruña, A Axente de Emprego

Axente de Emprego da Federación Down Galicia que presta os seus servizos na Fundación Down Compostela.

Beatriz

Beatriz

Concello de Oza-Cesuras

Oza-Cesuras - Coruña, A AEDL

AEDL do Concello de Oza-Cesuras

Beatriz

Beatriz

Experto en Emprego autónomo, Asesoramento en emprendemento, Emprendemento social e Plan de negocio e viabilidade

Asociación para a promocion social e inserción laboral plataforma polo emprego

Santiago de Compostela - Coruña, A Axente de Emprego

Axente de emprego da Asociación para a promocion social e inserción laboral plataforma polo emprego

Belén

Belén

Concello de Cervo

Cervo - Lugo AEDL

AEDL do Concello de Cervo

* As áreas de especificación están declaradas polo persoal técnico e non son validadas ou verificadas pola Xunta de Galicia